Vote cho onehit idol

cutgasap09

<span style="color:#FF0000; font-weight:bold">Mode
#81
Ta sợ ba mẹ buồn nên chưa dám cho gia đình biết
đệch, thôi úp cho bác. chúc bác mau lành bệnh, thôi cũng vì sự nghiệp aoc cao cả, chúc tên hề sớm chữa lành bệnh và quay lại với ae aoc. (tiếc thay cho 1 huyền thoại. đến Ty ranh bác tê thấy bác mà còn phải phải lắc đầu, vậy mà ..... )
Úp cho bác cái gif, hy vọng não bác sẽ lưu thông máu nhiều hơn, mau lành bệnh hơn
 
Sửa lần cuối:

nkbk870

New Member
#82
đệch, thôi úp cho bác. chúc bác mau lành bệnh, thôi cũng vì sự nghiệp aoc cao cả, chúc tên hề sớm chữa lành bệnh và quay lại với ae aoc. (tiếc thay cho 1 huyền thoại. đến Ty ranh bác tê thấy bác mà còn phải phải lắc đầu, vậy mà ..... )
Úp cho bác cái gif, hy vọng não bác sẽ lưu thông máu nhiều hơn, mau lành bệnh hơn
bác cứt sắp gà có cái ảnh động bá đạo wa :>