CÓ AI BIẾT CÁCH TÍNH ĐIỂM KINH TẾ KHI ĐÁNH ARA, VÀ GIẢI THÍCH CÁC NÂNG CẤP TỪ ĐỜI 1 ĐẾN ĐỜI IV KHÔNG Ạ...

thanhvu9x

New Member
#1
em muốn hiểu rỏ hơn về cách tính điểm khi đánh aribia và các nâng cấp điểm yếu điểm mạnh từng đội.. mong mọi người giúp đở vì e không bjk tiếng a
 

VNS_NAVage

<span style="color:#FF0000; font-weight:bold">Supe
#2
Em vô fb tìm nhóm VNS-Cộng đồng AOC Việt Nam gia nhập rồi viết câu hỏi sẽ được nhiều người giúp. Sau đó có thể pm trực tiếp hỏi ai đó sẽ dễ dàng hơn.