Ai có chiến thuật đánh với 3 -4 hardest chỉ me với

#83
vns_phongdt đánh 7 hardest luôn đó, 3 4 ăn thua gì, gọi là xỉa răng, vừa vào đi căm trụ đã chết 3 thằng rồi :))))
 

harmonic

New Member
#85
thắng 3H mình thường chọn cung, thích chơi nhất briton hoặc mayan


1.
Tranh thủ lên đời 2, sau đó mua cung chừng vài thằng rồi kéo qua nhà 2 Hardest gần nhất, để ngay mỏ gỗ vài thằng, để ngay nhà farm vài thằng, nhớ là chuyển chế độ cho thằng cung đứng 1 chỗ,
2.
canh thằng dân nào xây lò rèn hoặc chợ,chờ nó xây gần 90% bắn nó 1 phát, nó tự động đập xây lại nhà mới
 

harmonic

New Member
#86
thằng hardest rất là ngu,

tường rào bể, tự động nó sẽ kéo dân ra xây, cho nên mình để vài thằng lính ngay đó để giết dân nó, hết dân tự động nó sẽ thua, khỏi cần phá thành hay bừa zo6 nhà nó chi cho mệt