VNS Master Cup II

Diễn đàn để phục vụ cho Sự Kiện VNS Master Cup II.

Rules and Bracket ,...

Information about VNS Master Cup II
Chủ đề
8
Bài viết
95
Chủ đề
8
Bài viết
95

Hẹn Giờ Thi Đấu

Chỗ này để hẹn giờ thi đấu các vòng.
Chủ đề
29
Bài viết
210
Chủ đề
29
Bài viết
210

Records Game

Chỗ post các record cũng nhưng hình ảnh liên quan đến giải.
Chủ đề
68
Bài viết
606
Chủ đề
68
Bài viết
606