VNS LN CUP I

Đây là Forum dành cho VNS Landnomad Cup.

Sign up, Rules, Brackets....

Đây là nơi để đăng kí, rule, bracket...
Chủ đề
13
Bài viết
80
Chủ đề
13
Bài viết
80

Hẹn giờ thi đấu.

Đây là nơi để hẹn giờ thi đấu của các đấu thủ.
Chủ đề
22
Bài viết
209
Chủ đề
22
Bài viết
209

Records Game

Đây là nơi để post recs của giải.
Chủ đề
37
Bài viết
424
Chủ đề
37
Bài viết
424